Nový scenár akcie s krycím názvom "psychiatria"

Autor: Jana Teleki | 28.11.2013 o 19:36 | (upravené 25.5.2016 o 3:51) Karma článku: 9,80 | Prečítané:  2318x

Včera  mi doručil manžel poštu , ktorú ako môj splnomocnenec prebral. Zistila som, že Kriminálka Bratislava IV  pripravila na dnes,  tretiu akciu s krycím názvom "Psychiatria ".

Predvolanie však nemá ani ostatné náležitosti vyžadované Trestným poriadkom, nie je vykonané poučenie obvineného v súlade s 34 ods. 4 Trestného poriadku, miesto toho je citovaný § 120 Trestného poriadku vo všetkých jeho častiach. Zo samotného dôvodu predvedenia vyplýva, že vyšetrovateľ chce vykonať bližšie paragrafovo nešpecifikovaný " procesný úkon TP a administratívny úkon podľa zákona o PZ". Trestný poriadok ako dôvod predvolania nepoužíva a nepozná právny význam „procesný úkon"- lebo týmto zarhňujúcim všeobecným názvom obecne nazýva trestný kódex všetky paragrafovo presne definované úkony vykonateľné podľa Trestného poriadku, na ktorých je v jednotlivých paragrafoch určené kto sa ich zúčastňuje, pričom z každého úkonu sa robí zápisnica  alebo iný záznam. Preto predvolanie  musí presne vymedziť účel na ktorý je osoba predvolaná. Aj v prípade obvineného ( a v tomto prípade zvlášť) musí byť vykonané poučenie o prekážkach „ úkonu" ( tak ako to je podľa § 120 ods.2 TP zdravotný stav a spôsob preukázania neschopnosti sa zúčastniť ) prítomnosť obhajcu, prípadne dôvody, za ktorých sa môže požiadať o odloženie termínu „ úkonu", poučenie pre povinnosť zamestnávateľa uvoľniť predvolávanú osobu, poučenie k cestovnému, k náhradám, atd.. Toľko k k tzv. „procesnému úkonu podľa TP" .

Čo sa týka „ administratívneho úkonu podľa zákona o PZ „ je v prípade nejakého úkonu proti procesne postavenej osoba podľa TP ( v danom prípade proti obvinenej) nie je možné požadovať vysvetlenie podľa § 17 zákona o PZ. To by konajúci policajt z vlastnej biblie, ktorou je zákon o PZ mal vedieť, lebo v  zmysle  § 7 ods. (1) zákona o policajnom zbore je povinný vykonávať všetky úkony v súlade so zákonom, v danom prípade proti obvinenej musí vykonávať úkony v zmysle spomenutých zákonných úprav trestného poriadku pri zachovaní jej práva.

Čomu z toho  vyšetrovateľ nerozumie? Alebo toto je štandardom na policajnej súčasti Bratislava IV pán riaditeľ ORPZ ?

 Keďže vyšetrovateľ  JUDr. Kovarčík ,  naďalej  po nezákonne vykonanom výsluchu 9.9.2013 (http://www.youtube.com/watch?v=T9ASP58nnHc) ,  nezákonnom predvedení k psychiatričke 16.9.2013   a  po kabarete z 28.10.2013 (http://www.youtube.com/watch?v=7kAm0rh5Rpg)  pokračuje v zneužívaní právomoci verejného činiteľa, rozhodla som sa ho osloviť prostredníctvom otvoreného listu.


 

Vážený  JUDr. Kovarčík ,

   V spise som našla list adresovaný na vaše meno znalcom RNDr. Kešickým, ktorý nerozumie, tomu, čo som mu písala.  Doporučujem mu kúpiť trestný zákon a trestný poriadok, naštudovať práva obvineného v trestnom konaní, aby  zistil, že vyšetrenie duševného stavu obvineného vykonáva znalec - lekár psychiater  a on je psychológ.

Aj po nezákonne vykonanom výsluchu 9.9.2013,  nezákonnom predvedení k psychiatričke 16.9.2013 a  po kabarete z 28.10.2013 pokračujete v zneužívaní právomoci verejného činiteľa.

 Pán JUDr. Kovarčík, deň po vyjdení textu   ....., ste mi zaslal " predvolanie,  dostaviť  sa  28. 11. 2013 " na procesný úkon podľa TP ", a na „ administratívny úkon  v zmysle zákona o policajnom zbore „..... Ja predsa nie som policajt, ale obvinená, takže nabudúce zasielajte predvolanie v zmysle  trestného poriadku ....

Predvolanie je predpísaná forma rozhodnutia, ktorá musí mať zákonom stanovené náležitosti,  alebo je v tomto duchu predpísané  tlačivo,  do ktorého policajt doplní  údaje ku konaniu a predovšetkým názov úkonu podľa jeho účelu, ktorý ide vykonať.

Chápem, že nemôžete na predvolanie uviesť, že ma idete eskortovať k psychiatrovi,  nakoľko je to v rozpore so zákonom, ale ak viete, že si nemôžete takúto vec dovoliť ani napísať na predvolanie, tak prečo to chcete urobiť !

Predpokladala som, že po excesoch s predvádzaním požiadate súd o vydanie príkazu na moje vyšetrenie duševného stavu , presne podľa § 148 Trestného poriadku.  Neurobili ste to tak, čiže  je zjavné, že na to máte dôvod.  Chápem , že táto možnosť je pre Vás  neprijateľná nakoľko ak aj súd ustanoví dvoch nezávislých súdnych znalcov,  vyšetrenie sa vykonáva v prítomnosti rodinného príslušníka,  a to je pre Vás neprípustné. Vážení páni znalci ma predsa nebudú ničiť v prítomnosti manžela ! Súdu by ste čím zdôvodnili návrh? Sfalšovanou zápisnicou z môjho výsluchu?

 Zmenil ste taktiku. Zaslal mne a advokátovi predvolanie na „úkony", s vedomím, že pokiaľ sa dostavím eskortujete ma na Psychiatrickú kliniku Antolská, Bratislava. Veril ste nebodaj, že vašu plytkú hru neprekuknem?

Pán Kovarčík, vy  si naozaj myslíte, že ja sa nechám rozháňať nejakým policajným  pomstychtivým mamľasom? A  ďalšími dvomi zneužitými znalcami  zo psychiatrie  a z psychológie?

Bola som " predvolaná ?"pánom Kešickým.Kde a ako?

Primár psychiatrie MUDr. André pre zmenu čuší ako voš pod chrastou, v dobrej viere, že na jeho predvolanie na vyšetrenie sa pozabudne, nakoľko ako dlhoročný súdny znalec  z odboru psychiatria vie, že vyšetrenie duševného stavu obvineného  nie je možné vykonať bez rozhodnutia  súdu a dvomi znalcami z odboru psychiatria. . Alebo je to hra mimo neho s kalkuláciou jeho preťaženosti a nepozornosti? Podobne ako vy, aj páni znalci majú radi anonymitu, ale ak sa niekto rozhodne v rozpore so zákonom , takým špinavým spôsobom   likvidovať osobu, akým ste sa rozhodol vy,  patričnú publicitu si jednoznačne zaslúži.

Preukázať verejnému činiteľovi úmysel spáchať trestný čin a zneužiť svoju právomoc je zvyčajne náročné, vy ste mi o dôkaz o vašom úmysle  pokračovať v trestnej činnosti, zaslal v podobe predvolania zo dňa 30.10. 2013 poštou.

V predvolaní ste nezabudol  uviesť  "obvinená toho času na slobode ", čím mi pravdepodobne naznačujete, že ak si dovolím, neprísť na úkon " naplním podmienky pre vzatie do kolúznej väzby. (https://plus.google.com/u/1/photos/115361608888659072035/albums/5951407203603669425#photos/115361608888659072035/albums/5951407203603669425/5951407201541249714?pid=5951407201541249714&oid=115361608888659072035)  ( tu sú aj ostatné dokumenty) Vari vedenie sa rozhodlo oprášiť prvoplánový scenár zo 16.9. 2013 ?Alebo ste už zabielili mnou nadiktované adresy kde sa zdržiavam? Alebo niekto rozhodol, že sa bude používať špeciálne voči mne v predvolaní takáto formulácia „ t.č. na slobode“ ? Aj to je u vás štandardné? Obvineným v kolúznej väzbe štandardne doručujete predvolania s podobnou perlou ducha ?

 Pán Kovarčík hráte vabank  alebo iba strácate súdnosť ?Alebo poslušne vyhrabávate horúce zemiaky do menu niekoho iného?

Vyjadrenie Krajského riaditeľstva k zákroku zo dňa 28.10.2013  považujem za aprílový žart . Je síce pravdou, že policajt má právo zadržať obvineného, bez predvolania, ale iba v prípade, že nemá trvalé bydlisko alebo sa nezdržiava na uvedenej adrese, alebo nepreberá poštu. Je to definované v § 120 TP, ale postupnosť je vždy nadväzujúca na neúspešnosť riadne vykonaného predvolania. Vyjadrenie  o vykonávaní  úkonov bolo bohapustým klamstvom, pretože podobne, ako v predchádzajúcom období, ani v nasledujúcom, okrem jedného predvolania na úkon nevykonal ste žiadny úkon  a  pokus o predvedenie bol nezákonný,  nakoľko bol vykonaný v rozpore s trestným poriadkom. Zamlčať pred verejnosťou o aký účel sa jedná s kamuflážou že sa vykonávajú procesné úkony sú schovávačkou pod zámienkou zachovania služobného tajomstva , ale v tomto prípade sa lož stala nástrojom šikany,ktorú má servírovať hovorkyňa. Útočiť na slečnu Považanovú je zbytočné. Geniálny výstup pre denník Sme pripravili ľudia z vedenia a hovorkyňa Považanová je osobou poverenou nezmysly iba podsunúť verejnosti.

Cez známeho ktorému dôverujem, ste sa pokúsil presvedčiť ma, aby som dobrovoľne absolvovala psychiatrické vyšetrenie, stačí  podpísať  pripravenú zápisnicu a vy  zastavíte do konca novembra trestné konanie voči mne, inak sa konanie bude ťahať niekoľko rokov .... a pri mojom zdravotnom stave .....

 Vážený pán vyšetrovateľ,  vaša trestná činnosť v súvislosti s trestnou vecou je nespochybniteľná, falšovanie a pozmeňovanie úradných listín, ako aj marenie práv obvineného v trestnom konaní, či do neba volajúce porušovanie základných ľudských práv sa nedá ospravedlniť vetou " konal som na pokyn nadriadeného" a ja predsa nebudem dobrovoľne legalizovať vašu trestnú činnosť. Ja som mala  vždy záujem aj pre reláciu Paľba (http://www.youtube.com/watch?v=EQeAu-4rls8) vyčerpávajúcim spôsobom predložiť fakty a vysvetliť ich súvislosti a nadväznosti. Ich pochopenie  je ale asi nad hranicou intelektu nielen niektorých divákov

 Vaše vyhrážanie a odkazy pán Kovarčík sú detinské, takže  čoskoro zverejním výpoveď presne tak,  ako som ju pripravila na výsluch 9.9.2013 ktorý ste s kolegyňou prokurátorkou úspešne zmarili s mojou cielenou provokáciou a ponižovaním..

 Pán vyšetrovateľ Kovarčík. Na výsluchu ste položil otázku, či som sa špeciálne pripravila a ja som odpovedala špeciálne . Dnes špeciálne zverejním ako prvé  Stanovisko k nepravdivým tvrdeniam, ktorými ste odôvodnil vznesenie obvinenia.

 PS: Neviem aké prekvapenie v najbližších dňoch pripravíte  mojej rodine spolu s ochotníckym umeleckým  súborom   z Kriminálnej polície Bratislava IV,  ale viem, že  keď ste na výsluchu  zdôrazňoval snahu zdokumentovať  moju trestnú činnosť,  prudko ste podcenil môj intelekt. Ja nie som parťák do podvodov, ani do fackovacej hry. Futbal, by som s vami tiež nehrala, stále ostreľuje vlastnú bránu a ohrozujete predovšetkým vlastný tím.

 

                                   S pozdravom Teleki .

 


********

Stanovisko k nepravdivým tvrdeniam,

ktorými vyšetrovateľ odôvodnil vznesenie obvinenia.

 Citácie s odpoveďami.

JUDr. Kovarčík: Uvedený skutkový stav pre ktorý bolo uznesením v zmysle § 199 ods.1Trestného poriadku dňa 13.04.2010 začaté trestné stíhanie pre prečin v zmysle § 373 ods.1, ods.2 písm.c/ Trestného zákona vyplynul z vykonaných procesných úkonov výsluchu poškodenej JUDr. Helena Loduhová a výsluchu svedka Ing. Jána Pasiara a najmä prepisu relácie Paľba, zabezpečených písomností a kópie vyšetrovacieho spisu z OR PZ v Považskej Bystrici pod. sp. zn. ČVS: ORP 345-PB-98, správy z KS v Trenčíne a obsahu celého spisového materiálu a taktiež právoplatného rozhodnutia OS Bánovce nad Bebravou pod. sp. Zn. 4C/48/2009 a rozhodnutia KS Žilina pod sp. Zn. 5Co/337/2011.

            Z uvedených písomností vyplýva, že opakovane konkrétne v dňoch 12.05.2008, 30.06.2008 a dňa 01.06.2009 bol odvysielaný príspevok TV Markíza v relácii Paľba a Televízne noviny, ktorým došlo k zásahu do práv poškodenej JUDr. Heleny Loduhovej, ktoré sú chránené ustanovením § 11 a nasl. OZ s odkazom na znenie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

            Zo zabezpečených rozsudkov OS Bánovce na Bebravou KS Žilina. ktoré vyšetrovateľ posudzoval ako listinný dôkaz, okrem iného vyplynulo, že odvysielanie predmetných relácií na TV Markíza malo negatívny dopad na osobu poškodenej JUDr. Heleny Loduhovej, konkrétne došlo k ohrozeniu jej vážnosti ako sudkyne v odborných kruhoch, k spochybneniu jej autority a občianskej cti.

Teleki : Zo zabezpečených rozsudkov OS Bánovce na Bebravou KS Žilina, na ktoré sa vyšetrovateľ odvoláva,  a ktoré vyhodnotil  ako dôkaz ,  o mojej trestnej činnosti,  jednoznačne vyplýva , že v občiansko - právnom konaní  bola Markíza zaviazaná uhradiť JUDr. Loduhovej nemajetkovú ujmu 30. 000 eur a odvysielať ospravedlnenie výlučne za výroky redaktora Jána Pasiara. Túto skutočnosť JUDr. Kovarčík nepochybne poznal nakoľko sa v odôvodnení obvinenia odvoláva  na prepis relácie Paľba.  

Z výpovede Jána Pasiara vyplýva iba to, že svoje tvrdenia prezentované v reportáži boli podložené listinnými dôkazmi z obidvoch trestných spisov. Listinné dôkazy boli odvysielané v rámci reportáže.  

JUDr. Kovarčík: Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že v podstate obvinená, si vyfabulovala predstavu, že na jej osobe v inej veci došlo k porušeniu procesnoprávnej zásady ne bis im idem a že bola dvakrát postihnutá za ten istý skutok.

Teleki: Vyšetrovateľ JUDr. Kovarčík nevykonal riadne dokazovanie. Nezabezpečil do trestného konania trestné spisy ČVS:OUV345/PB-98 a súdny spis BN1T93/2001 vedený v trestnej veci ČVS:OUV345/PB-98 na OS Trenčín pre objektívne a správne posúdenie veci, ale odstránil všetky podstatné rozhodnutia predložené obvinenou v rámci svedeckej výpovedi z predprípravného konania zo dňa 25. 11.2009.  Ak by uvedený súdny spis riadne zabezpečil a naštudoval zistil by predovšetkým, že vo veci jedného trestného skutku boli vedené dve trestné konania.

V konečnom dôsledku, ak by aj nezabezpečil súdny spis  BN1T93/2001  k naštudovaniu, na nosiči odovzdanom pri mojom výsluchu bolo nielen právoplatné uznesenie o zrušení obvinenia ČVS:OUV345/PB-98 zo dňa 7.10.1999 opatrené pečiatkou právoplatnosti a vykonateľnosti  zo dňa 18.10.1999 ,  ale aj  prvá strana súdneho spisu BN1T93/2001, čiže je vylúčené   nezistiť, že súdne konanie - bolo vedené v trestnej veci ČVS:OUV345/PB-98 , právoplatne skončenej v roku 1999.

Vyšetrovateľ odstránil z trestného spisu všetky podstatné rozhodnutia , ktoré potvrdzovali pravdivosť mnou uvádzaných skutočností, so zámerom vyvodiť  záver, že v trestnej veci ČVS: OUV 345/PB  bolo vedené jedno trestné konanie.

Vyšetrovateľ JUDr. Kovarčík, neodstránil zo spisu rozhodnutie o stiahnutí obžaloby a právoplatné  uznesenie o zastavení konania z roku 2011, v ktorých  boli obidve trestné konania, ako aj prekážka ne bis in idem, ktorá bránila pokračovať v konaní  podrobne popísané, ani po odstránení listín nebolo možné z obsahu spisového materiálu vyvodiť záver,  že obvinená, si vyfabulovala predstavu, že na jej osobe v inej veci došlo k porušeniu procesnoprávnej zásady ne bis im idem a že bola dvakrát postihnutá za ten istý skutok.

Vyšetrovateľ vydal uznesenie  o v znesení obvinenia približne dva roky po právoplatnom ukončení trestného konania vedeného pod spisovou značkou BN1T93/2001, ktoré bolo zastavené z dôvodu že ďalšiemu konaniu bráni prekážka rozhodnutej veci - , čiže ne bis im idem. Ak sa tvrdenie vyšetrovateľa zakladá na pravde, tak podobnú predstavu o dvoch trestných konaniach v jednej trestnej veci si vyfabulovala krajská prokurátorka Trenčín JUDr. Kováčiková, okresný prokurátor Trenčín Milan Marko, a v neposlednom rade sudca JUDr. Michal Antala, ktorý ako zákonný sudca dňa 07.11.2011 voči mne trestné konanie zastavil. Rozhodnutie nadobudlo  právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa 08.11.2011.

Dôkaz:  

Právoplatne uznesenie o zrušení obvinenia ČVS:OUV345/PB zo dňa  07.10.1999 vydané vyšetrovateľom  Ing. Gadušom v prvom trestnom konaní.

Zastavenie priestupkového konania zo dňa 15.12.1999. / prvé trestné konanie/.

Prvá strana súdneho spisu BN1T93/2001 - trestná vec : ČVS:OUV 345/PB - 98

Stanovisko JUDr. Pastoreka KÚJP Trenčín k dvom trestným konaniam žurnalizované v súdnom spise pod číslom 717/ 718

Stanovisko generálnej prokuratúry ku konaniu ČVS:OUV 345/PB-98 zo dňa 1.8.2011

Stiahnutie obžaloby JUDr. Vierou Kováčikovou Krajskou Prokuratúrou Trenčín zo dňa 8.8.20111

Stiahnutie obvinenia okresným prokurátorom Okresnej Prokuratúry Trenčín zo dňa

Zastavenie trestného konania zo dňa 24.1.2000.

JUDr. Kovarčík : A že poškodená ako predsedníčka súdu nezákonným spôsobom vyberá súdne poplatky vo výške 4% z hodnoty majetku a nie predpisom stanovené vo výške 3000,-Skk.

Jana Teleki: K nezákonnému vyrubovaniu poplatkov, nebol odvysielaný žiadny komentár a ani v rámci prípravy reportáže k tejto téme som sa nikdy ja a ani Pasiar nevyjadrovala.

Nikdy som sa nevyjadrila, že JUDr. Loduhová nezákonným spôsobom vyberá súdne poplatky vo výške 4% z hodnoty majetku a nie predpisom stanovené vo výške 3000,-Skk. V rámci svedeckej výpovede , poukázala som na neštandardné vyrubovanie súdnych poplatkov v obchodných sporoch na Okresnom súde v Považskej Bystrici, ktoré súviseli s podnikateľskými aktivitami môjho manžela a detailne zdokumentovala postup Okresného súdu ako aj následný postup nadriadených súdov v súvislosti s vyrubovaním súdnych poplatkov , v období  JUDr. Loduhovej vo funkcii  podpredsedníčky súdu - riadila všeobecnú  správu súdu, v ktorej náplni je aj vyrubovanie súdnych poplatkov.

Pre ilustráciu akým spôsobom boli vyrubované poplatky OS PB a akým spôsobom postupoval Okresný súd PB predkladám materiál , z ktorého  je jednoznačné, že vyrubovanie súdnych poplatkov bolo v rozpore so zákonom - poplatok za dovolanie 4 % zo sumy  nehnuteľnosti, v porovnaní s 3000 sk stanoveným súdnym poplatkom, jednalo sa  spravidla diametrálne rozdielne sumy . V spore, ktorý som popísala vyšetrovateľovi  - sa jednalo o sumu 276 000. Sk.  

Dôkaz:  Nezákonné vyrubovanie súdnych poplatkov OS Považská Bystrica - počet príloh 47

Taktiež prepojenie poškodenej s prokurátorom JUDr. Abaffym malo za následok nezákonné nakladanie s majetkom.

Jana Teleki: Nikdy som sa nevyjadrila , že prepojenie JUDr. Loduhovej s Abaffym malo za následok nezákonné  nakladanie s majetkom. Trestnú činnosť predovšetkým policajtov, ktorí boli zneužívaní na vypratávanie nehnuteľností exekuovaných na základe nezákonných rozhodnutí Okresného súdu Považská Bystrica, usmerňoval JUDr. Abaffy. Jednalo sa predovšetkým o obchodné spory , kde vydával Okresný súd Považská Bystrica exekučné tituly vo veciach, hoci  nebol súdom  povinného / sídla firiem neboli v PB/, ...  kde nebol predpoklad, že dôjde k vydaniu exekučného titulu, prípadne uznesenia o vyprataní  nehnuteľnosti súdom povinného.

Za nakladanie s majetkom mesta PB bol zodpovedný pán primátor Ing. Lackovič a počestný JUDr. Loduha - právny zástupca Mesta PB . Predsa Ing. Lackovič s JUDr. Loduhom vymysleli VZN, ktorú  zabudli dať schváliť Mestskému zastupiteľstvu PB a tak roky svojim verným na základe neschválenej VZN predávalo Mesto PB byty. Len v posledných komunálnych voľbách  použil Ing. Lackovič 3,7 milióna z finančných prostriedkov na vlastnú predvolebnú kampaň .... výpoveď - hlavnej  kontrolórky Mesta PB - dôkaz vykonaný pred súdom - nahrávka z hlavného pojednávania. Akým, spôsobom, bolo ošetrené konanie pána Lackoviča sudcom Okresného súdu Trenčín vyplýva z diametrálne odlišného zvukového záznamu z pojednávania s porovnaním so zápisnicou z pojednávania. JUDr. Loduhová bola predsa členka súdnej rady ....

Dôkaz: Stanovisko k zabezpečovaniu súdnych rozhodnutí  a k spolupráci s JUDr.Abaffym,                 počet príloh 12 strán.                                             

JUDr. Kovarčík: Taktiež to, že postavenie poškodenej ako podpredsedníčky OS a neskoršie predsedníčky OS malo za následok, že sa nenakladalo hospodárne s majetkom mesta.

Teleki: K uvedenému nezmyslu sa nebudem vyjadrovať nakoľko nikdy som sa pre žiadne médium nevyjadrila, že postavenie poškodenej ako podpredsedníčky OS a neskoršie predsedníčky OS malo za následok, že sa nenakladalo hospodárne s majetkom mesta.

JUDr. Kovarčík: počas predprípravného konania nedoložila dôkazy, ktoré by nasvedčovali tomu, že mohla byť zaručene presvedčená o pravdivosti svojich tvrdení.

Teleki: JUDr. Kovarčík klame, keď tvrdí, že počas predprípravného konania som nedoložila , dôkazy, o pravdivosti mojich vyjadrení odvysielaných v reportáži, nakoľko som JUDr. Kovarčíkovi poskytla CD so všetkými podstatnými rozhodnutiami, vzťahujúcimi sa k sporným reportážam.

JUDr. Kovarčík: Vyšetrovateľovi sa po  postupe v zmysle § 199 ods.1 Trestného zákona v vykonaných úkonov nepodarilo nezabezpečiť dôkazy, z ktorých by vyplynulo, že obvinená Jana Teleki mohla byť z objektívnych dôvodov presvedčená o tom , že ňou uvádzané tvrdenia na adresu poškodenej JUDr. Heleny Loduhovej sú pravdivé.

Teleki :Vyšetrovateľovi  po  postupe v zmysle § 199 ods.1 Trestného zákona v vykonaných úkonov sa nemohlo nepodariť nezabezpečiť dôkazy, z ktorých by vyplynulo, že som  presvedčená, o tom, že všetky mnou uvádzané tvrdenia , a nielen tvrdenia v súvislosti s tzv.  poškodenou JUDr. Helenou Loduhovou sú pravdivé, nakoľko aj po výraznej redukcii listín z trestného spisu, neodstránil niekoľko podstatných  listín , ktoré potvrdzujú pravdivosť mojich tvrdení !  

JUDr. Kovarčík: Z právoplatného rozhodnutia KS v Žiline pod. sp. Zn. 5CO/337/2011-655 jednoznačne vyplynulo, že na TV Markíza v dňoch 12.05.2008, 30.06.2008 a dňa 01.06.2009 boli odvysielané nepravdivé informácie týkajúce sa osoby predsedkyne  OS v Považskej Bystrici JUDr. Heleny Loduhovej.

Teleki: V súvislosti s právoplatným uznesením je potrebné uviesť, že sudkyňa, ktorá viedla občiansko-právne konanie voči TV Markíza, mala k dispozícií prílohy, predkladané do tohto konania, čiže mala vedomosť, že vyjadrenia odvysielané TV Markíza v súvislosti s dvomi trestnými konaniami sa zakladali na pravde.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dánsky futbalista skolaboval na ihrisku, museli ho oživovať

Zápas EURO 2020 po prerušení dohrajú.

Európske veci Petra Stacha

Čo tak prestať s tým bruselovaním (píše Peter Stach)

Prečo minister Korčok chytil debatu o budúcnosti EÚ zo zlého konca.


Už ste čítali?