Trikrát a dosť

Autor: Jana Teleki | 22.8.2014 o 8:15 | (upravené 11.9.2014 o 18:48) Karma článku: 8,50 | Prečítané:  1845x

Pred niekoľkými dňami generálny prokurátor  JUDr. Čižnár  zamietnutím sťažnosti JUDr. Loduhovej (proti zastaveniu môjho trestného stíhania) definitívne ukončil šestnásťročný duel  Loduhová – Teleki (alebo ak chcete predsedkyňa súdu kontra bývalá novinárka)  . Pre váženú predsedníčku súdu musí byť ponižujúca a  traumatizujúca  prehra, najmä ak proti nej - profesionálke s tridsaťšesťročnou praxou v justícii stál právny laik, síce kvalitne a dlhodobo trénovaný  kvalitnými sudcami a prokurátormi , ale laik ....   Ona: autorita obklopená štátnou mocou a sieťou zaviazaných známych, kolegov a priateľov z justície, prokuratúry a polície. Ja: bývalá novinárka, právny laik bez kontaktov a skúseností a veriaca v ideály demokracie , verejnej kritiky , zodpovednosti verejných činiteľov pred občanmi a slobody tlače...

6 : 0 pre Teleki  

Tri trestné konania a tri neúspešné  pokusy o vzatie do kolúznej väzby

V roku 1999 v priebehu niekoľkých mesiacov prehrala Loduhová dvakrát. Neúspešný pokus o moje vzatie do kolúznej väzby z augusta 1999 a následné zrušenie obvinenia proti mne,  voči ktorému sa nemohla ani odvolať lebo vyšetrovateľ  zažurnalizoval do  spisu takmer 200 strán listín súvisiacich s privatizáciou Okresného bytového podniku a všetky listiny súvisiace s nezákonným prevodom majetku športových klubov – na Mesto Považská  Bystrica,......  na ktorej  sa podieľal vážený pán manžel pani sudkyne a pán brat Ing. Ľuboš Lackovič .

Keď ani druhý pokus o vzatie do kolúznej väzby, pripravovaný v spolupráci s riaditeľom polície Bačíkom a vyšetrovateľom Mgr. Michalcom ( dnes primátorom Mesta Púchov) nevyšiel podľa predstáv váženej pani sudkyne a zastavenie druhého trestného konania, ktorému obetovala  roky skončilo fiaskom zároveň pre dvadsaťsedem sudcov a prokurátorov, začala strácať súdnosť .

Po zrušení tretieho obvinenia proti mne „ za básničku“a poslednom pokuse o vzatie do väzby v spolupráci s amatérskym súborom z kriminálky Bratislava 4 - a teda skóre 6:0 - ani vysúdených tridsaťtisíc euro získaných na základe nepravdivých tvrdení od Markízy nezahojí jej ponížené ego.

Kolúzna väzba č.1 ...ľahko a rýchlo ...

Ako to vlastne začalo .....

Dňa 1.6.1999 vzniesol vyšetrovateľ npor. Gaduš voči mne  obvinenie za pokračujúci trestný čin  Ohováranie podľa  §   206 ods.3 Tr. Zák.   a útok na verejného činiteľa podľa § 163 odst. 1 . Uznesenie  o vznesení obvinenia som prevzala 4.6.1999, v deň uloženia zásielky na pošte.

Prvý výsluch som absolvovala  9.6. 1999.

Z dátumov vyplývalo, že nebol záujem o dodržanie zákonnej lehoty na doručovanie ani na dodržanie päťdňovej lehoty na prípravu a zabezpečenie právneho zástupcu.

Po príchode na výsluch som požiadala vyšetrovateľa Ing. Gaduša, aby mi umožnil nahliadnuť do spisu, prípadne predložil trestné oznámenie, na základe ktorého vzniesol obvinenie.  O niekoľko minút  prišiel do jeho pracovne zástupca riaditeľa odboru vyšetrovania kpt. JUDr. Mičic. Opätovne som ho požiadala o nahliadnutie do trestného spisu . Mičic  výsmechom reagoval, že páchateľom závažnej trestnej činnosti nie je umožnené nahliadať do spisu a , že som povinná vyplniť formuláre k osobe obvineného. Pri riadku  absolvovanie osobitnej školy Mičic sa niekoľkokrát dôrazne spýtal kedy som absolvovala pomocnú školu. Keď som na Mičicove invektívy nereagovala,  dostala som vysvetlenie ako ma môžu vziať do kolúznej väzby.  Postavila som sa, povedala, že sa nenechám urážať , tresla dverami a odišla. O niekoľko rokov, som v spise našla úradný záznam, z ktorého vyplývalo, že som údajne odmietla podpísať zápisnicu. O akej zápisnici hovorili v úradnom zázname netuším dodnes, pretože žiadna zápisnica spisovaná nebola .... Prekvapení mojou reakciou, sa nestihli ani spamätať. Termín druhého výsluchu vyšetrovateľ stanovil na 22.7.1999.

Dňa 12.7. 1999  som podpísala plnú moc advokátovi JUDr. Müllerovi, ktorý ešte v ten istý deň podal sťažnosť proti uzneseniu o obvinení a  požiadal o preloženie vyšetrovacieho úkonu, stanoveného na  22.7. 1999, čo zdôvodnil čerpaním dovolenky mimo územia republiky.

O preložení úkonu na 11.8.1999 ma informoval 15.7. 1999 .  Zmenu termínu  výsluchu mi telefonicky  oznámil aj vyšetrovateľ Ing. Gaduš.

únik informácií z riaditeľstva ....

Počas uzávierky č. 30, 31 v Aspekte ( v našom týždenníku kde aj básnička vyšla) - 1. augusta 1999 v neskorých nočných hodinách navštívil redakciu človek, ktorý sa predstavil ako pracovník policajného zboru z Považskej Bystrice. Gaduša vykreslil ako slušného policajta, a vysvetlil mi,  že JUDr. Loduhová,  a Bačík  - riaditeľ OÚV PB, pripravujú  podmienky a materiály na moje vzatie do kolúznej väzby. Termín vzatia do väzby vymedzil na 10.až 13.august 1999 - pravdepodobne priamo na výsluchu. Možnosť zabrániť vzatiu do väzby videl v urýchlenom medializovaní.

O kolúznej  väzbe som nevedela nič a vôbec som si nevedela predstaviť, akým spôsobom je možné pripraviť podmienky pre vzatie obvineného do kolúznej väzby, ani zadovážiť uvedenému opatreniu doklady .Tento človek, aby si získal moju dôveru popisoval písomnosti, ktoré mi boli doručené, ako aj tie, ktoré mi doručené neboli,  a podal mi kópiu uznesenia o prerušení konania , vydaného   dňa  29. 7. 1999 vyšetrovateľom Gadušom.

Ešte v ten večer som s redaktorom DCA rádia – s Ondrejom Törökom pripravila rozhovor v tvare pre rozhlasové vysielanie  „Útok na verejného činiteľa“, ktoré odvysielalo DCA rádio .

Začala som čítať  listiny, ktoré mi ten človek doniesol. Z prerušenia konania ako aj jeho odôvodnenia rozum zostal stáť. Vyšetrovateľ Ing. Gaduš prerušil konanie, s  odôvodnením, že pre neprítomnosť obvinenej nemožno vec náležite objasniť.  V odôvodnení  konštatoval, že predvolal obvinenú  na adresu prechodného aj trvalého bydliska, o termínoch konania výsluchu som bola  vyrozumená, na tieto som sa bez ospravedlnenia  nedostavila, že  žiadal policajný orgán OO PZ v Pov. Bystrici o predvedenie avšak predvedená som nebola a nakoľko sa v mieste trvalého ani prechodného bydliska nezdržiavam a môj  pobyt nie je známy  neprítomnosť prerušil konanie na  neurčito.

Vyšetrovateľ OUV PZ ma jeden krát predvolal  na výsluch, na ktorý sa riadne dostavila, nikdy nepožiadal  v období od 22.7.1999 do 11.8.1999 OO PZ SR o zistenie pobytu Teleki v mieste trvalého bydliska, prípadne predvedenie a nepožiadal o OO PZ SR Považská Bystrica o zistenie pobytu obvinenej v mieste prechodného bydliska, ani predvedenie.   Jednoducho nemal dôvod .... Ing. Gaduš mal dostatok informácií o tom, že sa zdržujem v mieste prechodného bydliska , vzdialeného približne 300m od polície  , prípadne v redakcii týždenníka Aspekt, cca. 400 m od úradu vyšetrovania, navyše policajti mali stravovanie zabezpečené v budove, v ktorej som bývala, čiže v  priebehu dňa som zvyčajne stretla veľkú časť policajného oddelenia.

Pravidelne jeden krát do týždňa som komunikovala s príslušníkmi PZ o publikovaných kauzách zo zvodky, z ktorej každý týždeň bol zverejnený výstup v týždenníku Aspekt. Na polícii sme sa naposledy náhodne stretli 28.7. 1999 .... Bolo teda jasné, že sa vytvárajú nepravdivé legendy ako podklad pre moje väzobné stíhanie.

Bohorovnosť , posadnutosť alebo hlúposť ....

Ani  únik informácií z policajného riaditeľstva, JUDr. Loduhovú neodradil ustúpeniu od pôvodného zámeru môjho vzatia do väzby v duchu scenáru  .... prerušenie konania z  dôvodu nezastihnutia, ...  sťažnosti poškodených , ....vydanie príkazu na zatknutie... kolúzna väzba . . .

V čísle 30 -  31 Aspektu bol na titulke text „ Vybrali si Japonci Považskú Bystricu ?“ ktorého som bola autorom a údajne týmto textom som mala splniť dôvody na vzatie do väzby ...

Dňa 9.8.1999 podala JUDr. Loduhová sťažnosť proti uzneseniu zo dňa 29.7.1999  o  prerušení konania, kde okrem iného uvádza, : “ Postup vyšetrovateľa považujem za hrubé porušenie procesného postupu v zmysle ustanovení Tr. Poriadku a predovšetkým za predčasné, nakoľko tento nevyužil všetky možnosti zaistenia účasti obvinenej pred vyšetrovacím orgánom. Vyšetrovateľ využil len jednu z možností zaistenia obvinenej v zmysle § 19 ods.1 Tr. poriadku, dal obvinenú predviesť (aspoň to konštatuje vo svojom  uznesení). Ak to tak bolo, i napriek nepredvedeniu obvinenej sa s týmto uspokojil bez toho, aby v zmysle § 69 ods. 1 Tr. por. dal príslušnej okresnej prokuratúre podnet na iniciovanie vydania príkazu na zatknutie. V zmysle § 69 ods. 1 Tr. por. “ ak je daný niektorý z dôvodov väzby (§ 67) a obvineného nemožno predvolať, predviesť alebo zadržať a zabezpečiť tak jeho prítomnosť na výsluchu, vydá v prípravnom konaní sudca na návrh prokurátora a v konaní pred súdom predseda senátu príkaz, aby bol obvinený zatknutý.”

Na mieste je otázka, či to, že obvinená napriek viacnásobnému predvolaniu ( ktoré jej bolo doručené), následnému neúspešnému predvedeniu pred vyšetrovací orgán, môže ešte niečim iným naplniť dôvod väzby v zmysle § 67/1a a preto je tento postup nepochopiteľný a nezákonný.

V  zmysle § 67/1a sú jednoznačne splnené dôvody väzby, pretože obvinená sa i naďalej dopúšťa trestnej činnosti voči mojej osobe a spĺňa  dôvody väzby v zmysle § 67/1c. Opäť totiž v novinách ASPEKT, ktorých je šéfredaktorkou v č. 30 - 31 zo dňa 3.8.1999 naplnila všetky formálne a materiálne stránky trestného činu pre ktoré je stíhaná, takže jednoznačne pokračuje v páchaní trestnej činnosti.

Dňa 9. 8.1999 podal sťažnosť proti uzneseniu o prerušení konania zo dňa 29.7.1999 aj Ing. Lackovič ako poškodený, kde v sťažnosti okrem iného uvádza: ...Trestný poriadok má dostatok ustanovení a možností zamedziť v pokračovaní páchania trestnej činnosti /§ 67 ods. 1/ písm. c/, § 69 ods. 1/ Tr. por./, čo v danom prípade vyšetrovateľ nespravil. V danom prípade je jednoznačne preukázané, že už s poukazom na číslo Aspektu 30-31 je tu vážna obava, že trestná činnosť bude naďalej pokračovať.

Pripravované finále pokašľal vyšetrovateľ  Gaduš  .....

Dňa 11.8.1999 som sa spolu s advokátom dostavila na riadne naplánovaný výsluch. Skôr ako ma vyšetrovateľ začal vypočúvať podal mi do ruky uznesenie o pokračovaní v trestnom konaní s odôvodnením "pokračujem, lebo nie je dôvod na prerušenie ". Oveľa neskôr som zistila, že Ing. Gaduš sa odmietol podieľať na mojom vzatí do kolúznej väzby. Nepožiadal prokuratúru o vydanie príkazu na zatknutie a  v súlade s Trestným poriadkom zažurnalizoval do spisu všetky listiny, predložené  počas výsluchov – realizovaných po vznesení obvinenia   a zákonným spôsobom preveril pravdivosť tvrdení obvinenej, ako aj poškodených. Posledný výsluch v konaní vedeným Gadušom  som absolvovala dňa 16.8. 1999 a 7.10.1999 uznesenie o vznesení obvinenia zrušil.

Loduhová odmietnutie poslušnosti Gadušovi neodpustila ....

JUDr. Loduhová upodozrievala Ing. Gaduša z toho, že ma informoval o príprave vzatia do kolúznej väzby a po odmietnutí Ing. Gaduša pokračovať v konaní ČVS: OÚV 345/PB- 98, /veci právoplatne skončenej / z podozrenia sa stalo presvedčenie .

Po mojom znovu obvinení za to isté vyšetrovateľom Mgr. Michalcom (dnes primátorom mesta Púchov) pod zmeneným ČVS: OÚV 146/PB – 2000, už vedrá špiny nevylievala iba na mňa , ale aj na Gaduša. V rámci svedeckých výpovedí   rozvádzala traumu z politického vyšetrovania vedeného Ing. Gadušom ČVS: OÚV: 345/PB - 98 , dojímavo popisovala nezákoné konanie Ing. Gaduša pri prešetrovaní financovania ich rodinného domu, rozprávala o Gadušových verbálnych útokoch na jej osobu pri náhodných stretnutiach a nezákonnom znaleckom posudku ich domu vyrobenom na pokyn Gaduša.

Krivé obvinenia a svedectvo  JUDr. Loduhovej, ktoré sudca označil ako nepresnosť vo výpovedi, ukončil svojou výpoveďou Ing. Gaduš, ktorého som dala predvolať ako svedka pred súd v roku 2007.

Gaduš: „vo vyšetrovaní, ktoré som ja viedol ČVS: OUV-345/1999, v ktorom bola  poškodená JUDr. Loduhová , som voči JUDr. Loduhovej nevystupoval ako voči obvinenej a neviedol ani takto konanie. Nie je pravda, že by som JUDr. Loduhovú na ulici napádal, takým spôsobom som s ňou nekomunikoval, nedal som ohodnotiť jej dom. Nespomínam si, že by som vôbec na ulici komunikoval s JUDr. Loduhovou.“

A čo si myslím?

JUDr. Loduhová je poľutovania hodná osoba trpiaca sudcovským narcisizmom , bohorovnosťou a osudnou nenávisťou voči mne len za to, že som sa jej teroru nepodvolila – to  zatieňuje jej zdravý úsudok a znemožňuje tým nielen sama seba, ale aj sudcovký status a úroveň sudcovskej etiky a autority.

O kolúznej väzbe č. 2,  niekedy niekedy nabudúce ....  

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dánsky futbalista skolaboval na ihrisku, museli ho oživovať

Zápas EURO 2020 po prerušení dohrajú.

Európske veci Petra Stacha

Čo tak prestať s tým bruselovaním (píše Peter Stach)

Prečo minister Korčok chytil debatu o budúcnosti EÚ zo zlého konca.


Už ste čítali?